Blagovna Znaka 10

Ker se izraza storitev za stranke in podpora strankam pogosto uporabljata izmenično, je razlikovanje med njima pogosto težavno.

Preprosto povedano, pri podpori strankam gre predvsem za zagotavljanje tehnične pomoči strankam, tako da jim pomagate rešiti težave, ki jih imajo z vašimi izdelki ali storitvami.

Pri storitvah za stranke pa gre za zagotavljanje vrednosti s pomočjo strankam, da kar najbolje izkoristijo vaše izdelke ali storitve.